Oferta

Oferujemy materiały pomocnicze dla hutnictwa, odlewnictwa, ocynkowni ogniowych:
– Topniki
– Rafinatory
– Modyfikatory
– Koagulatory żużla
– Zasypki egzotermiczne
– Pokrycia do form i kokil
– Zasypki do krystalizatora